II.ETAPA

budova číslo bytu poschodie počet izieb celková výmera balkón pivničná kobka orientácia dostupnosť cena s DPH
2_1 1 1 0 3.2 Východ, , rezervovaný -
3_1 1 2 51.84 3.78 Juh, Východ, rezervovaný -
1_1 1 3 0 3.78 Sever, Východ, rezervovaný -
6_1 2 1 5 3.2 Východ, , rezervovaný -
4_1 2 2 5 3.78 Sever, Západ, rezervovaný -
7_1 2 3 5 3.78 Juh, Východ, rezervovaný -
5_1 2 3 5 3.78 Sever, Východ, rezervovaný -
8_1 2 3 5 3.78 Juh, Západ, rezervovaný -
11_1 3 2 5 3.2 Východ, , rezervovaný -
9_1 3 2 5 3.78 Sever, Západ, rezervovaný -
1_2 1 2 60.62 2.54 Východ, , rezervovaný -
10_1 3 3 5 3.78 Sever, Východ, rezervovaný -
13_1 3 3 10 3.73 Juh, Západ, rezervovaný -
14_1 4 3 5 3.73 Sever, Západ, rezervovaný -
16_1 4 3 5 3.78 Juh, Východ, rezervovaný -
15_1 4 5 5 4.86 Sever, Východ, rezervovaný -
17_1 4 5 5 4.48 Juh, Západ, rezervovaný -
2_2 1 1 23.68 2.03 Východ, , rezervovaný -
3_2 1 2 51 2.46 Juh, Východ, rezervovaný -
12_1 3 3 5 2.46 Sever, Východ, rezervovaný -
6_2 2 1 5 2.03 Východ, , rezervovaný -
4_2 2 2 5 2.67 Sever, Západ, rezervovaný -
7_2 2 3 5 2.67 Juh, Východ, rezervovaný -
5_2 2 3 5 2.67 Sever, Východ, rezervovaný -
8_2 2 3 5 2.67 Juh, Západ, rezervovaný -
11_2 3 2 5 2.03 Západ, , rezervovaný -
14_2 3 2 5 2.03 Východ, , rezervovaný -
12_2 3 3 10 2.67 Sever, Západ, rezervovaný -
10_2 3 3 5 2.67 Juh, Západ, rezervovaný -
13_2 3 2 5 2.67 Sever, Východ, rezervovaný -
9_2 3 3 5 2.67 Juh, Východ, rezervovaný -
17_2 4 2 5 2.24 Východ, , rezervovaný -
15_2 4 2 5 2.67 Sever, Západ, rezervovaný -
18_2 4 2 5 2.67 Východ, , rezervovaný -
16_2 4 3 5 2.67 Sever, Východ, rezervovaný -
19_2 4 3 10 3.2 Juh, Západ, rezervovaný -
20_2 5 3 5 3.2 Sever, Východ, rezervovaný -
22_2 5 3 5 3.2 Juh, Západ, rezervovaný -
21_2 5 5 5 3.33 Sever, Západ, rezervovaný -
23_2 5 5 5 3.2 Juh, Východ, rezervovaný -
2_3 1 1 23.68 2.8 Východ, , rezervovaný -
3_3 1 2 51.84 3.83 Juh, Východ, rezervovaný -
6_3 2 1 4.89 3.86 Východ, , rezervovaný -
4_3 2 2 4.89 3.9 Sever, Západ, rezervovaný -
5_3 2 3 4.89 4.76 Sever, Východ, rezervovaný -
7_3 2 3 4.89 3.48 Juh, Východ, rezervovaný -
13_3 3 3 9.78 3.48 Juh, Západ, rezervovaný -
9_3 3 2 4.89 3.48 Sever, Západ, rezervovaný -
10_3 3 3 4.89 3.48 Sever, Východ, rezervovaný -
11_3 3 2 4.89 3.23 Východ, , rezervovaný -
12_3 3 2 4.89 3.48 Východ, , rezervovaný -
8_3 2 3 4.89 3.48 Juh, Západ, rezervovaný -
14_3 4 3 4.89 3.48 Sever, Západ, rezervovaný -
15_3 4 5 4.89 4.73 Sever, Východ, rezervovaný -
16_3 4 3 4.89 3.89 Juh, Západ, rezervovaný -
17_3 4 4 4.89 3.66 Juh, Západ, rezervovaný -
1_4 1 2 60.62 3.25 Sever, Východ, rezervovaný -
2_4 1 1 23.68 2.03 Východ, , rezervovaný -
4_4 2 2 4.89 2.58 Sever, Západ, rezervovaný -
5_4 2 3 4.89 3.25 Sever, Východ, rezervovaný -
6_4 2 1 4.89 2.04 Východ, , rezervovaný -
7_4 2 3 4.89 2.73 Juh, Východ, rezervovaný -
8_4 2 3 4.89 2.73 Juh, Západ, rezervovaný -
9_4 3 3 4.89 2.73 Juh, Východ, rezervovaný -
10_4 3 3 4.89 2.73 Juh, Západ, rezervovaný -
11_4 3 2 4.89 2.04 Západ, , rezervovaný -
12_4 3 3 9.78 3.48 Sever, Západ, rezervovaný -
13_4 3 2 4.89 2.73 Sever, Východ, rezervovaný -
14_4 3 2 4.89 2.04 Východ, , rezervovaný -
15_4 4 2 4.89 2.73 Sever, Západ, rezervovaný -
16_4 4 3 4.89 3.32 Sever, Východ, rezervovaný -
17_4 4 2 4.89 2.26 Východ, , rezervovaný -
18_4 4 2 4.89 2.73 Juh, Východ, rezervovaný -
19_4 4 3 9.78 2.73 Juh, Západ, rezervovaný -
20_4 5 3 4.89 2.73 Sever, Východ, rezervovaný -
21_4 5 5 4.89 4.54 Sever, Západ, rezervovaný -
22_4 5 3 4.89 2.73 Juh, Západ, rezervovaný -
23_4 5 4 4.89 2.73 Juh, Východ, rezervovaný -
3_4 1 2 51.84 2.58 Juh, Východ, rezervovaný -
1_3 1 3 60.62 4.76 Sever, Východ, rezervovaný -
Všetky ceny sú uvedené za byty dokončené do štádia holobyt.

I. ETAPA - vypredaná

budova číslo bytu poschodie počet izieb celková výmera balkón pivničná kobka orientácia dostupnosť cena s DPH
BD1 2_1 1 1 34 0 3.2 Východ rezervovaný -
BD1 3_1 1 2 113 51.84 3.78 Juh, Východ rezervovaný -
BD1 1_1 1 3 74 0 3.78 Sever, Východ rezervovaný -
BD1 6_1 2 1 42 5 3.2 Východ rezervovaný -
BD1 4_1 2 2 66 5 3.78 Sever, Západ rezervovaný -
BD1 7_1 2 3 67 5 3.78 Juh, Východ rezervovaný -
BD1 5_1 2 3 82 5 3.78 Sever, Východ rezervovaný -
BD1 8_1 2 3 83 5 3.78 Juh, Západ rezervovaný -
BD1 11_1 3 2 42 5 3.2 Východ rezervovaný -
BD1 9_1 3 2 66 5 3.78 Sever, Západ rezervovaný -
BD2 1_2 1 2 137 60.62 2.54 Východ rezervovaný -
BD1 10_1 3 3 83 5 3.78 Sever, Východ rezervovaný -
BD1 13_1 3 3 88 10 3.73 Juh, Západ rezervovaný -
BD1 14_1 4 3 86 5 3.73 Sever, Západ rezervovaný -
BD1 16_1 4 3 109 5 3.78 Juh, Východ rezervovaný -
BD1 15_1 4 5 142 5 4.86 Sever, Východ rezervovaný -
BD1 17_1 4 5 126 5 4.48 Juh, Západ rezervovaný -
BD2 2_2 1 1 60 23.68 2.03 Východ rezervovaný -
BD2 3_2 1 2 111 51 2.46 Juh, Východ rezervovaný -
BD1 12_1 3 3 74 5 2.46 Sever, Východ rezervovaný -
BD2 6_2 2 1 41 5 2.03 Východ rezervovaný -
BD2 4_2 2 2 65 5 2.67 Sever, Západ rezervovaný -
BD2 7_2 2 3 65 5 2.67 Juh, Východ rezervovaný -
BD2 5_2 2 3 81 5 2.67 Sever, Východ rezervovaný -
BD2 8_2 2 3 82 5 2.67 Juh, Západ rezervovaný -
BD2 11_2 3 2 41 5 2.03 Západ rezervovaný -
BD2 14_2 3 2 41 5 2.03 Východ rezervovaný -
BD2 12_2 3 3 69 10 2.67 Sever, Západ rezervovaný -
BD2 10_2 3 3 65 5 2.67 Juh, Západ rezervovaný -
BD2 13_2 3 2 65 5 2.67 Sever, Východ rezervovaný -
BD2 9_2 3 3 65 5 2.67 Juh, Východ rezervovaný -
BD2 17_2 4 2 41 5 2.24 Východ rezervovaný -
BD2 15_2 4 2 65 5 2.67 Sever, Západ rezervovaný -
BD2 18_2 4 2 65 5 2.67 Východ rezervovaný -
BD2 16_2 4 3 82 5 2.67 Sever, Východ rezervovaný -
BD2 19_2 4 3 88 10 3.2 Juh, Západ rezervovaný -
BD2 20_2 5 3 86 5 3.2 Sever, Východ rezervovaný -
BD2 22_2 5 3 107 5 3.2 Juh, Západ rezervovaný -
BD2 21_2 5 5 140 5 3.33 Sever, Západ rezervovaný -
BD2 23_2 5 5 124 5 3.2 Juh, Východ rezervovaný -